Rejestr zmian wersji 2.0

Napisał: Outlander, 28 July 2020 01:00

Tak obecnie prezentuje się rejestr zmian wersji 2.0 (lista będzie na bieżąco aktualizowana):

BUGFIX ER 2.0 OGÓLNE:

RZEMIOSŁO:

ZADANIA I DIALOGI:

PRZEDMIOTY: